Disclaimer

Zo gaan wij er mee om

Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft OPTIEK PAUL VAN DEN DRIES een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van OPTIEK PAUL VAN DEN DRIES. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OPTIEK PAUL VAN DEN DRIES. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door OPTIEK PAUL VAN DEN DRIES met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s exclusief BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. OPTIEK PAUL VAN DEN DRIES behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie en producten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel OPTIEK PAUL VAN DEN DRIES alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is OPTIEK PAUL VAN DEN DRIES niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

De informatie over levertijd op deze website wordt zo goed mogelijk nageleefd, maar is altijd onder voorbehoud. De verkoop komt pas contractueel tot stand na betaling én bevestiging van de order per e-mail.